Privacy

Privacyverklaring Vie Noir  (bijgesteld volgens AVG richtlijnen mei 2018)

 1. Privacyverklaring Vie Noir
 2. Persoonsgegevens die Vie Noir verwerkt
 3. Betalingen op de website
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Vie Noir verwerkt
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Vie Noir persoonsgegevens
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11. Hoe Vie Noir persoonsgegevens beveiligt

1. Privacyverklaring Vie Noir

Vie Noir, gevestigd aan Cassiushof 7, 6215 GK Maastricht (www.vienoir.nl ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die Vie Noir verwerkt

Vie Noir verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

3. Betalingen op de website

Alle betalingen via de website(s) van Vie Noir worden verwerkt door Mollie.  Voor het verwerken van jouw gegevens door hen, verwijst Vie Noir naar de privacyverklaring van Mollie, https://www.mollie.com/nl/privacy

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Vie Noir verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: hello@vienoir.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor het overige verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Vie Noir persoonsgegevens

Vie Noir verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw bestelling zo snel mogelijk naar je te verzenden. Je bent overigens niet verplicht een account hiervoor aan te maken maar als je bij Vie Noir wel een account aanmaakt bewaren wij jouw gegevens op een beveiligde Secure Server. Het voordeel van een eigen account is dat je niet bij iedere nieuwe bestelling  opnieuw je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens hoeft in te voeren
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Daarnaast verwerkt Vie Noir ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, met name gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen)

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Vie Noir neemt geen - op basis van geautomatiseerde verwerkingen - besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vie Noir) tussen zit.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vie Noir bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Accountgegevens, personalia en adresgegevens: zo lang als de website bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen.
 • Factuurgegevens: in elk geval de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst, daarna zolang Vie Noir bestaat en/of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Vie Noir verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vie Noir blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vie Noir gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vie Noir en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@vienoir.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vie Noir wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe Vie Noir persoonsgegevens beveiligt

Vie Noir neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en maakt gebruik van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Je gegevens zullen ten alle tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld . Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail: hello@vienoir.nl